JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ BY NIE POMAGAĆ PIĆ

 • Nie należy zapominać, że alkoholizm jest chorobą przewlekłą i aby pomóc w wyzdrowieniu, trzeba koniecznie ten fakt zaakceptować i przestać się wstydzić.
 • Nie należy traktować alkoholika tak jakby był hańbą dla całej rodziny. Jest to bowiem jedna z chorób, a powrót do zdrowia jest możliwy, podobnie jak w większości innych
 • Nie należy również traktować alkoholika tak jak niegrzeczne dziecko, bo nie postępuje się tak, kiedy ktoś cierpi na jakąś inną chorobę.
 • Wątpliwy sens ma robienie wyrzutów i wdawanie się w kłótnie, szczególnie wówczas, kiedy alkoholik znajduje się pod działaniem alkoholu
 • Wygłaszanie “kazań” i robienie wykładów, nie ma również większego sensu, ponieważ alkoholik doskonale wszystko już to wie. Może to natomiast sprowokować go do dalszych kłamstw i wymusić obietnice których nie będzie w stanie dotrzymać.
 • Nie należy przyjmować obietnic o których wiadomo, że nie będą możliwe w tym momencie do spełnienia.
 • Dając się okłamywać i udając że się wierzy, można doprowadzić do tego, że alkoholik dojdzie do przekonani, że potrafi wszystkich przechytrzyć.
 • Używanie szantażu w formie “gdybyś mnie naprawdę kochał(a) to byś przestał(a) pić, niczego nie zmienia, a jedynie zwiększa poczucie winy. Nie mówi się przecież, “gdybyś mnie kochał(a) nie przeziębił(a)byś się”.
 • Wypowiadanie gróźb których nie jest się w stanie spełnić, pozwala alkoholikowi sądzić, że nie traktuje się poważnie swoich słów.
 • Nie warto sprawdzać ile alkoholik pije, bowiem i tak nie ma szans na to, aby wiedzieć o wszystkim
 • Szukanie schowanego alkoholu zmusza alkoholika do ciągłego wymyślania nowych kryjówek
 • Wspólne picie alkoholu nie spowoduje wcale, ze alkoholik wypije w sumie mniej, natomiast odwlecze to nie wątpliwie moment, w którym zdecyduje się on prosić o pomoc.
 • Nie należy oczekiwać natychmiastowego wyleczenia bowiem tak jak w każdej przewlekłej chorobie, okres leczenia i rekonwalescencji jest długa a nawroty choroby są możliwe.
 • Nie należy robić za alkoholika niczego co mógłby zrobić sam. Natomiast usuwanie problemów, szkód, chronienie przed ponoszeniem konsekwencji swoich własnych, nieodpowiedzialnych zachowań (np; nieobecność w pracy, zaciągnięcie kredytów) odbierają szanse, na to aby alkoholik zauważył do czego doprowadziło go picie i aby zechciał zmienić swoje dotychczasowe postępowanie.
 • Bardzo potrzebne jest alkoholikowi otrzymywanie miłości, wsparcia i zrozumienia podczas podejmowania prób zaprzestania picia i utrzymania się w trzeźwości.

Być może część tych zadań jest trudna. Jeśli tak jest poszukaj pomocy profesjonalnej i znajdź kogoś, kto zna się na problemach uzależnienia.