Blogi motywujące do pracy nad sobą, osoby uzależnione, współuzależnione oraz osoby z problemami emocjonalnymi.