TerapiaBieszczady

Co to jest terapia uzależnień ? Jak długo trwa i na czym polega?

Terapia uzależnień to działania podejmowane we współpracy ze specjalistą w celu uwolnienia człowieka od nałogu. Każde uzależnienie – czy to od substancji chemicznej, czy behawioralne charakteryzuje się pewnymi wspólnymi cechami. Należą do nich między innymi utrata kontroli nad zachowaniem, pogorszenie relacji interpersonalnych czy odczuwany przymus sięgnięcia po używkę, który determinuje wszystkie inne czynności życiowe.

Terapia może okazać się skuteczną metodą przerwania tego błędnego koła i odzyskania “trzeźwości”, rozumianej dosłownie i metaforycznie. Leczenie nie polega tylko na zaprzestaniu przyjmowania danej substancji czy przerwaniu czynności, abstynencja stanowi tylko pierwszy etap i warunek wstępny. Program terapeutyczny przewiduje intensywną pracę nad problemami, które zazwyczaj stoją za uzależnieniem. Na indywidualnych i grupowych spotkaniach odbywa się praca nad własną osobowością, lękami, zniekształceniami poznawczymi, relacjami społecznymi, emocjami itp.

Ile czasu potrzeba, aby wyjść z nałogu?

Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo zależy ona od rodzaju uzależnienia, jego stopnia oraz zasobów danego człowieka. Trzeba sobie jednak uświadomić, że terapia uzależnienia jest wieloetapowym procesem, który wymaga wysiłku, czasu i cierpliwości. Sama detoksykacja to zwykle okres ponad tygodnia, następnie ma miejsce właściwa terapia (stacjonarna lub ambulatoryjna) oraz spotkania podtrzymujące pozwalające wytrwać w postanowieniu.

Można więc podsumować, że zwykle pełna terapia uzależnienia trwa kilka miesięcy, a wraz z procesem rehabilitacji i powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie może sięgnąć dwóch lat. Jednak każdy pacjent, który doświadczył destrukcyjnej siły nałogu, zdaje sobie sprawę, że warto podjąć taki wysiłek, by podnieść jakość życia swojego oraz najbliższych osób. Innymi słowy, terapia uzależnienia to nauka życia na nowych zasadach, bez uciekania w alkohol, narkotyki, hazard czy Internet. Nie jest to łatwy proces, ale może przynieść pożądane efekty.