TerapiaBieszczady

Czym jest uzależnienie?

Zanim jeszcze zgłosimy się na terapię do ośrodka leczniczego, warto zdać sobie sprawę, z czym tak naprawdę się mierzymy. Świadomość własnych problemów, potrzeb, zachowań i ograniczeń może znacznie wpłynąć na proces zdrowienia i pomóc w odbudowaniu życia na własnych zasadach.

Czym jest uzależnienie?

Stan ten definiowany jest jako zaburzenie zdrowia psychicznego i fizycznego, który wiąże się ze odczuwaniem przymusu wykonywania określonej czynności lub zażywania konkretnej substancji. Na tej podstawie wyróżnia się więc dwa rodzaje tego stanu: uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz uzależnienie behawioralne, które może dotyczyć właściwie… wszystkiego.

Każde z nich ma nieco inny przebieg i podłoże, ale zarówno w jednym, jak i w drugim mogą pojawiać się behawioralne objawy odstawienne (stany depresyjne i lękowe, niepokój, bezsenność), trudności w relacjach międzyludzkich oraz poczucie utraty kontroli nad własnym życiem.

Substancje psychoaktywne to substancje chemiczne i mieszaniny, których zażywanie powoduje zmiany w funkcjonowaniu mózgu, wpływając między innymi na postrzeganie, nastrój, świadomość i sposób zachowania. Do środków psychoaktywnych zaliczamy alkohol, narkotyki, leki nasenne i uspokajające, a także środki o działaniu stymulującym – na przykład kofeinę.

Uzależnienie behawioralne może przysparzać nieco więcej problemów w diagnostyce, bo jego przedmiotem bywają czynności i obiekty, których tradycyjnie nie postrzega się jako źródło patologicznych zachowań (tak jak jest to w przypadku substancji psychoaktywnych). Zaburzenia behawioralne mogą więc dotyczyć nie tylko pornografii, seksu czy hazardu, ale także zakupów czy jedzenia. Każda z tych czynności ma na celu doprowadzić jednostkę do stanu natychmiastowej przyjemności oraz uczucia zaspokojenia.

Diagnoza – kluczowy etap w procesie zdrowienia

Bez względu na stosowane terminy, typologie i klasyfikacje, warto zdać sobie sprawę, że uzależnienie jest przede wszystkim problemem – bez względu na jego przedmiot, stopień nasilenia oraz doświadczane symptomy somatyczne i behawioralne. Jeśli zauważasz takie objawy u siebie lub u swoich bliskich, należy jak najszybciej zgłosić się po pomoc do specjalisty lub profesjonalnego ośrodka leczniczego.