TerapiaBieszczady

Jak wygląda leczenie w zamkniętym ośrodku uzależnień?

Pobyt w specjalistycznej placówce jest dla wielu osób momentem przełomowym, który pozwala im skonfrontować się ze swoim problemem i rozpocząć pracę nad powrotem do trzeźwości. Często potencjalni pacjenci zastanawiają się, jak wygląda leczenie w zamkniętym ośrodku uzależnień?

Terapia stacjonarna to intensywny proces, który ma na celu przerwanie błędnego koła uzależnienia, zaprzestanie przyjmowania substancji/ wykonywania czynności nałogowej, pozbycie się zniekształcających rzeczywistość schematów myślenia oraz uświadomienia sobie szkód spowodowanych nałogiem. Proces ten odbywa się pod kierunkiem profesjonalnych terapeutów, ale wymaga też własnej motywacji, chęci zmiany i zaangażowania.

Plan leczenia

Każdy pacjent zostaje na początku zdiagnozowany pod kątem używania substancji oraz ewentualnych zaburzeń towarzyszących. Jeśli trzeba, jest poddany detoksykacji, czyli usunięciu substancji z organizmu oraz złagodzeniu skutków jej wycofania(objawów odstawiennych). Po tym etapie następuje właściwa terapia, łącząca zajęcia indywidualne, grupowe oraz różne warsztaty i ćwiczenia praktyczne. Czas pacjentów jest zorganizowany i wykorzystany do maksimum, aby uniknąć nudy, niepotrzebnych pokus, a także nauczyć czerpania przyjemności z różnorodnych zajęć, niezwiązanych z nałogiem.

Dla kogo terapia stacjonarna?

Polecamy leczenie w zamkniętym ośrodku wszystkim osobom, które chcą zerwać z nałogiem, ale boją się, że nie podołają same temu trudnemu zadaniu. W ośrodku w Hoczwi każdy uzyska profesjonalne wsparcie i pomoc w trakcie kryzysu związanego z odstawieniem substancji. Z kolei oddziaływanie grupy terapeutycznej wpłynie pozytywnie na poziom motywacji oraz pozwoli ćwiczyć umiejętności społeczne. Ponadto zmiana środowiska pozwala wielu osobom spojrzeć na swój problem z zupełnie innej perspektywy.

Trzeba jednak pamiętać, że po wyjściu z ośrodka należy kontynuować leczenie, aby zapobiec nawrotom choroby oraz umacniać zdobyte umiejętności.