Nasza kadra to pełni zapału, otwarci i kompetentni ludzie, którzy realizują program terapeutyczny w sposób kreatywny, traktując go jako misję TERAPIBIESZCZADY.

Dobry terapeuta to przede wszystkim wartościowy człowiek, który mądrze towarzyszy swoim pacjentom w drodze do osiągnięcia celu, którym jest zerwanie z nałogiem.

Ewa – Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień, Pedagog, absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie „Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi”.                                                   Warsztaty:

„Bajkoterapia Seminarium „Przygotowanie instytucji do pracy ze sprawcami przemocy”

„Dziecko w rodzinie alkoholowej”.

Szkolenia:

„Narkomania- diagnoza i sposoby przeciwdziałania”.

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przemocy wobec dzieci”.

„Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”

„Terapia rodzinna”

„Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii”

„Szkolenie z zakresu Mediacji Rodzinnej

Dodatkowe informacje:

„Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin. Wolontariuszka i wiceprzewodnicząca w TKOPD w Sanoku, pedagog ulicy pracujący z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym. Specjalista od spraw integracji w projekcie unijnym dla osób uzależnionych od alkoholu.

Amanda – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
w Lublinie. Kierunek: Psychologia, spec.: Wspieranie Jakości Życia.

Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnień od Narkotyków rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Staż w ramach Modułu I w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień – Ośrodek Terapii Uzależnień w Toruniu.

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Lublinie – wolontariat.

Marysia – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunek psychologia, licencjonowany psycholog Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, trzydziestoletnia praktyka jako biegła sądowa z listy Sądu Wojewódzkiego w Krośnie, psycholog  szkolny, psycholog poradni zdrowia psychicznego, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Bieszczadzkim.

Dzięki poświęceniu, naszych terapeutów każdy uzależniony dostaje szanse na rozpoczęcie swojego nowego życia i przejęcia nad nim pełnej kontroli w świadomej trzeźwości.