Kadra

Nasza kadra to pełni zapału, otwarci i kompetentni ludzie, którzy realizują program terapeutyczny w sposób kreatywny, traktując go jako misję TERAPIBIESZCZADY.

Dobry terapeuta to przede wszystkim wartościowy człowiek, który mądrze towarzyszy swoim pacjentom w drodze do osiągnięcia celu, którym jest zerwanie z nałogiem.

 

Ewa

Ewa

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień, Pedagog, absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. ”.

Warsztaty:

„Bajkoterapia Seminarium „Przygotowanie instytucji do pracy ze sprawcami przemocy”

„Dziecko w rodzinie alkoholowej”.

Szkolenia:

„Narkomania- diagnoza i sposoby przeciwdziałania”.

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przemocy wobec dzieci”.

„Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”

„Terapia rodzinna”

„Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii”

„Szkolenie z zakresu Mediacji Rodzinnej

Dodatkowe informacje:

„Profilaktyka i terapia osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin. Wolontariuszka i wiceprzewodnicząca w TKOPD w Sanoku, pedagog ulicy pracujący z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym. Specjalista od spraw integracji w projekcie unijnym dla osób uzależnionych od alkoholu.

Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie „Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi

Amanda

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Kierunek: Psychologia, spec.: Wspieranie Jakości Życia.

WYKSZTAŁCENIE

2012 – 2017 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunek: Psychologia – jednolite stacjonarne studia magisterski Specjalizacja: Wspieranie Jakości Życia

DOŚWIADCZENIE

08.2017 – obecnie Specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji Poradnia Leczenia Uzależnień w SP ZOZ Sanok

 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej pacjenta uzależnionego.
 • Rozpoznawanie źródeł trudności i problemów, a także podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Obsługa programu eWUŚ.

08.2017 – obecnie Specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji TerapiaBieszczady Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień w Hoczwi

 • Prowadzenie terapeutycznych zajęć grupowych w zakresie leczenia uzależnień.
 • Psychoterapia indywidualna z pacjentem uzależnionym.
 • Praca w zakresie psychoedukacji i zwiększania motywacji pacjenta do dalszego leczenia.

06.2018 Staż kliniczny w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

 • Stawianie wstępnej diagnozy uzależnienia, motywowanie pacjenta do podjęcia leczenia.
 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych w ramach poradni odwykowej.
 • Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz zajęć dla grupy informacyjnej w zakresie leczenia uzależnień.

04.2017 – 07.2017 Specjalistyczna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Lublinie – wolontariat

 • Kontakt z pacjentem uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
 • Przygotowanie diagnozy problemowej.
 • Psychoedukacja w zakresie: mechanizmów uzależnienia, wyzwalaczy, nawrotów, ustalenie planu terapii i jego realizacja na podstawie określonych celów.

09.2016 Praktyki studenckie – Zakład Karny w Opolu Lubelskim

 • Prowadzenie rozmów z osadzonymi w kontekście zwiększenia ich motywacji do zmiany zachowania, motywowanie osadzonych do podjęcia terapii w warunkach penitencjarnych.
 • Współpraca przy tworzeniu okresowej oceny osoby osadzonej.

08.2016 Staż w ramach Modułu I w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień – Ośrodek Terapii Uzależnień w Toruniu

 • Nawiązanie i budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem.
 • Zbieranie danych do wywiadu wstępnego przy przyjmowaniu pacjenta.
 • Przygotowanie diagnozy problemowej.
 • Przygotowanie osobistego planu terapii pacjenta.

KURSY I SZKOLENIA

01.2016 – obecnie Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii
i Rehabilitacji Uzależnień od Narkotyków rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 • Uczestniczka szkolenia w zakresie: Specjalista Terapii Uzależnień.
 • Ukończenie dwóch treningów: intrapsychiczny, interpersonalny.
 • Ukończenie dwóch modułów teroretyczno-warsztatowych.

09.2017 – 04.2018 Superwizja kliniczna

 • Budowanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem.
 • Korzystanie z technik terapeutycznych w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta.
 • Określanie sytuacji problemowych pacjenta i przygotowanie osobistego planu terapii.
 • Przeprowadzanie wywiadu, psychoedukacji, udzielanie porad i informacji dotyczących leczenia.

04.2017 – 06.2017 Realizacja projektu „Po prostu bądź” w Areszcie Śledczym w Lublinie

 • Indywidualne spotkania z osadzonymi uzależnionymi od alkoholu – praca nad: rozpoznaniem problemu, zmianą motywacji, asertywnością, świadomością posiadanych zasobów, mikroedukacja w zakresie uzależnienia.

09.2016 Szkolenie z zakresu Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych

 • Diagnozowanie uzależnień behawioralnych.
 • Profilaktyka nawrotów w uzależnieniach behawioralnych.
 • Praca z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych na przykładzie patologicznego hazardu.

UMIEJĘTNOŚĆI

 • Komunikatywność i szybkość uczenia się
 • Budowanie relacji z innymi ludźmi
 • Zaangażowanie w podejmowane działania
 • Znajomość j. niemieckiego na poziomie B1

ZAINTERESOWANIA

 • Planszówki
 • Muzyka elektroniczna
 • Wegetarianizm

Monika

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Psycholog / Terapeuta

2007-10 – 2013-09 Uniwersytet SWPS, psychologia społeczna, magisterskie

Moduły specjalizacyjne: Psychoterapia zaburzeń nerwicowych i osobowości oraz Podstawy treningu i warsztatu psychologicznego

Wymiana studencka w ramach programu Erasmus – Université Nancy 2 (2009-9 do 2010-6)

Doświadczenie

2016-11 – do dziś Prywatny gabinet

Psychoterapeuta

Prowadzenie pod superwizją psychoterapii we własnym prywatnym gabinecie

2016-06 – do dziś NZOZ Medicus, Podkowa Leśna

Psycholog/Psychoterapeuta

Prowadzenie doraźnych rozmów wspierających z Pacjentami przychodni chorymi somatycznie

Wizyty domowe

2013-10 – do dziś Uniwersytet SWPS, projekt Strefa Młodzieży SWPS

Trener oraz zastępca koordynatora projektu Strefa Młodzieży SWPS

Opracowanie koncepcji i prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla nauczycieli oraz uczniów szkół

ponadgimnazjalnych w Polsce, a także m.in. na przystanku Woodstock

Rozmowy wspierające dla młodzieży oraz wsparcie drogą mailową

Współprowadzenie corocznej rekrutacji nowych trenerów

Współorganizowanie i zarządzanie pracą całego zespołu prowadzących

2015-10 – 2016-06 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, oddział ogólnopsychiatryczny zamknięty

oraz oddział dzienny, Pruszków

Psycholog – stażysta i wolontariusz

Prowadzenie rozmów wspierających z Pacjentami

Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych oraz relaksacyjnych dla Pacjentów

Uczestniczenie w badaniach psychiatrycznych (wywiadzie klinicznym)

Uczestniczenie w obchodach oraz zebraniach zespołu

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych terapeutów

2016-01 – do dziś Teatr Układ Formalny

Psycholog

Konsultacja pracy nad scenariuszem

Prowadzenie warsztatów i rozmów wspierających z widzami

(Spektakle o trudnej i poruszającej tematyce kierowane do młodzieży)

2012-10 – 2014-06 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Dział Kulturalny

Trener i zastępca koordynatora projektu “Belfedar”

Prowadzenie warsztatów

Tworzenie i edytowanie bloga

Promocja projektu

Edukacja

2015-10 – do dziś Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej (Uniwersytet SWPS), podyplomowe

(czteroletnie)

Ukończone 2 lata nauki

 

Działalność dodatkowa

2016-12 Kliniczna diagnoza wstępna – krok po kroku, 18 godz. (ACPiR, SWPS)

2016-08 – 2016-09 Wolontariat – St. Maximilian Primary School, Dar es Salaam, Tanzania

Prowadzenie lekcji z języka angielskiego oraz zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej

2015-03 Warsztat – Dialog Motywujący – wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z klientem,

16 godzin (ACPiR SWPS)

Zapoznanie się z zasadami i podstawowymi metodami prowadzenia dialogu motywującego

2013 Treningi komunikacji interpersonalnej (120 godzin)

2013 – 2014 Treningi terapeutyczne (80 godzin)

Umiejętności

Prawo Jazdy kat. B

Znajomość Pakietu MS Office

Języki obce

Angielski – B2

Hiszpański – B2

Francuski – B2

Włoski – A2

Zainteresowania

Jak najdalsze i jak najdłuższe podróże, sport (taniec, turystyka górska, snowboard, rolki), szeroko pojęta sztuka

Marysia

Marysia

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunek psychologia, licencjonowany psycholog Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.

Trzydziestoletnia praktyka jako biegła sądowa z listy Sądu Wojewódzkiego w Krośnie, psycholog  szkolny, psycholog poradni zdrowia psychicznego, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Bieszczadzkim.

 

Dzięki poświęceniu, naszych terapeutów każdy uzależniony dostaje szanse na rozpoczęcie swojego nowego życia i przejęcia nad nim pełnej kontroli w świadomej trzeźwości.