TerapiaBieszczady

E-uzależnienia

e-uzależnienie w ośrodku terapiii

E-uzależnienia

Oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie Internetu, istnieje też jego ogromna wada – ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci i młodzieży. Z racji swojej niedojrzałości młodzi ludzie uzależniają  dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia.

Objawy uzależnienia od Internetu:

O początku problemu mówić można kiedy w Internecie spędza się coraz więcej czasu i jest on używany w celu osiągnięcia satysfakcji, odreagowania czy ucieczki od codzienności. Wiąże się to zwykle z zaniedbaniem kontaktów społecznych w realnym świecie. Obserwuje się równocześnie:

 • próby kontroli i/lub ograniczania czasu spędzonego w Internecie;
 • tolerancję uzależnieniową – rosnącą potrzeba wydłużania czasu spędzonego w Internecie by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji;
 • zespół abstynencyjny i zaburzenia nastroju – doświadczanie niepokoju, bezsenności, rozdrażnienia, zmian nastroju lub depresji gdy niemożliwe jest korzystanie z Internetu zgodnie z wcześniejszym planem lub gdy korzystanie to zostanie niespodziewanie przerwane;
 • kłamstwa na temat czasu spędzonego w Internecie, usprawiedliwianie nadmiernego korzystania;
 • korzystanie z Internetu mimo świadomości negatywnych skutków, jakie się z tym wiążą;

Skutki nadużywania Internetu:

 • Odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego;
 • Zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych;
 • Zwiększająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w realnym świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi związanych;
 • Zmiana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów);
 • Uzależnienie od gier komputerowych (częściej dotyczy dzieci) oraz od Internetu (częściej dotyczy młodzieży);
 • Dotyczące zdrowia: brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie posiłków) i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, podrażnienia skóry (spowodowane kontaktem z duża ilością cząsteczek kurzu dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora), nadpobudliwość, bezsenność, agresja.