TerapiaBieszczady

Czym jest alkoholizm?

Według Światowej Organizacji Zdrowia uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która rozwija się i postępuje, a niepodjęcie leczenia może prowadzić do śmierci dotkniętej nim osoby. Problem ten jest bardzo złożony, a jego skutki dotykają wielu obszarów życia chorego – pogarszanie się zdrowia często idzie bezpośrednio w parze ze skutkami społecznymi i psychologicznymi. Nieleczone uzależnienie może doprowadzić również do wystąpienia innych jednostek chorobowych.

Uzależnienia są zjawiskiem trudnym do jednoznacznego określenia i zdefiniowania. Ich pojawienie się jest stopniowym, na początku trudnym do zauważenia procesem, który bez leczenia zaczyna wpływać na coraz więcej sfer życia chorego. W zaawansowanym stadium konsekwencje społeczne i psychologiczne nałogu zaczynają obejmować również najbliższą rodzinę i prowadzić do współuzależnienia. Alkoholizm może mieć różnorodne objawy, których występowanie często jest silnie związane z cechami indywidualnymi chorego.

Najczęstsze objawy nałogu

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 do najczęściej wskazywanych objawów uzależnienia zalicza się:

  • głód – ciągła, bardzo trudna w pohamowaniu chęć spożywania trunków, odczuwanie wewnętrznego przymusu;
  • koncentrowanie się na piciu – zmiana planu dnia, codziennych nawyków, aby znaleźć czas na zakup i spożywanie napojów alkoholowych;
  • zmiana priorytetów – osłabienie więzi rodzinnych i relacji towarzyskich, porzucenie dotychczasowych ulubionych zajęć i hobby, ignorowanie obowiązków i zasad życia społecznego mimo świadomości konsekwencji, jakie się z tym wiążą;
  • rosnąca tolerancja na alkohol i spożywanie coraz większych jego porcji w celu osiągnięcia stanu upojenia;
  • picie “na klina” w celu poprawy samopoczucia po spożyciu trunków;
  • ciągłe wahania nastroju, problemy z pamięcią, czasowa utrata świadomości;
  • zespół abstynencyjny.

Zaobserwowanie nawet trzech z wymienionych objawów może już być przesłanką do konieczności rozpoczęcia leczenia. Rozwój uzależnienia jest procesem, którego nie należy odkładać na ostatnią chwilę – wczesne konsultacje z terapeutą i reagowanie na objawy są niezwykle ważne dla przebiegu leczenia.