TerapiaBieszczady

Etapy leczenia alkoholizmu

Terapia uzależnień jest procesem o indywidualnym charakterze. W bardzo ogólny sposób można wskazać kilka etapów, na których opiera się leczenie alkoholizmu. Pierwszym i najważniejszym z nich zawsze jest moment, w którym osoba uzależniona zdaje sobie sprawę z problemu i podejmuje próbę uzyskania pomocy.

Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy jest kluczem do dobrania sposobu terapii. Zazwyczaj składa się ona z dwóch etapów:

  • konsultacji z psychoterapeutą i przeprowadzeniu testów psychologicznych;
  • badań sprawdzających kondycję organizmu osoby uzależnionej, jak na przykład morfologia, EKG czy sprawdzenie narządów wewnętrznych.

Na podstawie tak przeprowadzonych badań dobierane są metody, które zostaną zastosowane podczas leczenia. Terapia alkoholizmu powinna odbywać się w ośrodku zamkniętym i łączyć w sobie różne zajęcia indywidualne, grupowe oraz specjalistyczne warsztaty. Ostatnim etapem pracy z osobą uzależnioną jest przygotowanie go do samodzielnego życia po opuszczeniu ośrodka i dobranie metod, które pomogą jej pozostać w trzeźwości.

Jak długo trwa leczenie osób uzależnionych od alkoholu?

W naszym ośrodku zamkniętym położonym w Bieszczadach standardową długością trwania turnusu dedykowanego osobom dotkniętych uzależnieniem są cztery tygodnie. Podczas leczenia stacjonarnego pacjent dotknięty alkoholizmem codziennie bierze udział w spotkaniach i zajęciach. W przypadkach, gdy taki okres okaże się niewystarczający, aby chory mógł samodzielnie wrócić do życia w trzeźwości, pobyt może zostać przedłużony do sześciu lub nawet ośmiu tygodni. W momencie wyjścia osoba powinna być całkowicie pewna, że jest już przygotowana na powrót do rzeczywistości.

Nie ma uniwersalnego i najlepszego sposobu, który pomoże każdemu choremu poradzić sobie z jego problemem z uzależnieniem, dlatego trudno jest wskazać jednoznacznie, ile powinno zająć leczenie. Terapia alkoholizmu to skomplikowany proces, który wymaga długotrwałej pracy zarówno ze strony psychoterapeutów, jak i samego chorego. Koniec turnusu terapeutycznego nie oznacza, że znika ryzyko powrotu chorego do uzależnienia, zatem techniki radzenia sobie z nałogiem poznane podczas psychoterapii są bardzo ważne.