TerapiaBieszczady

Metody leczenia alkoholizmu

Terapia osób dotkniętych alkoholizmem jest długim, złożonym procesem, a stosowane podczas niej metody są dobierane indywidualnie. Leczenie uzależnienia ma na celu przygotowanie pacjenta do samodzielnego życia w trzeźwości, a służyć mu mogą następujące metody:

  • terapia grupowa i spotkania w ramach grup wsparcia AA;
  • psychoterapia behawioralno-poznawcza i racjonalno-emotywna;
  • treningi samokontroli i rozwijania umiejętności interpersonalnych;
  • poznawanie technik relaksacyjnych i medytacyjnych.

Szczegółowy przebieg spotkań i metod stosowanych na terapii zawsze jest indywidualnie ustalany po określeniu diagnozy. Konkretne techniki dobierane są przez psychoterapeutę w oparciu o diagnozę oraz stan fizyczny i psychiczny alkoholika.

Leczenie odwykowe pod opieką psychoterapeuty często wspierane jest innymi metodami, które mają pomóc choremu w powrocie do zdrowia. Warunkiem bezwzględnym do podjęcia terapii jest całkowita abstynencja i detoks. W niektórych przypadkach wskazane jest zastosowanie środków farmakologicznych, które odbywa się równolegle z psychoterapią.

Kiedy należy skierować się na terapię?

Alkoholizm dla wielu osób wciąż jest problemem abstrakcyjnym i niezrozumiałym, przez co występuje ryzyko bagatelizowania jego pierwszych objawów. Dużym problemem jest również często występujące u osób chorych zaprzeczenie i udawanie, że mają sytuację pod kontrolą. W efekcie gotowość do podjęcia terapii wykazują w momencie, gdy uzależnienie jest już na zaawansowanym, często wręcz krytycznym etapie i ma niszczycielski wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz otoczenie chorego.

W medycynie typologie etapów alkoholizmu są bardzo różne – nie ma także bezwzględnie określonego punktu ani etapu uzależnienia, który jasno sygnalizuje, że chory powinien zostać objęty terapią. Skierowanie się na leczenie powinno nastąpić możliwie najwcześniej po zaobserwowaniu u siebie kilku typowych objawów lub innych niepokojących sygnałów. Moment, w którym osoba borykająca się z alkoholizmem jest w stanie przyznać się do uzależnienia i zwrócić się o pomoc ma ogromne znaczenie. Na tym etapie powinna odbyć się pierwsza konsultacja z terapeutą w celu postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia.