TerapiaBieszczady

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Bieszczadzki ośrodek terapeutyczny powstał, aby nieść pomoc osobom borykającym się z problemem nadużywania substancji oraz kontrolą ryzykownych zachowań. Nasi specjaliści prowadzą między innymi leczenie uzależnienia od dopalaczy.

Dopalacze to potoczna nazwa dla szerokiej grupy środków psychoaktywnych, czyli takich, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, zmieniając świadomość, nastrój oraz zachowanie. Nazywane są często nowymi lub “projektowanymi” narkotykami (“designer drugs”) i zazwyczaj charakteryzują się złożonym składem. Mogą zawierać zarówno uzależniające substancje pochodzenia roślinnego, jak i preparaty syntetyczne, różnorodne chemikalia zastępcze, które naśladują działanie powszechnie znanych środków odurzających.

Dopalacze występują w postaci suszu do palenia, kadzidełek, kapsułek i tabletek do połykania, płynów do iniekcji czy nasączonych znaczków.

 Jak działają nowe narkotyki?

Działanie omawianych specyfików, w zależności od konkretnej użytej substancji, może okazać się stymulujące, depresjonujące lub halucynogenne. Ponieważ jednak ich skład jest zwykle złożony i zawiera dużo zanieczyszczeń, trudno jednoznacznie przewidzieć wpływ na organizm, a leczenie bywa trudne. Zazwyczaj dopalacze działają bardzo szybko, już po kilkunastu sekundach od zażycia, wywołując bardzo silny efekt. Łatwo się od nich uzależnić nawet po jednorazowej dawce.

Substancje tego rodzaju cieszą się szczególną popularnością wśród młodzieży i młodych dorosłych.

Skutki zażywania dopalaczy

Zażywanie szkodliwych substancji wywołuje szereg negatywnych skutków natury fizycznej i psychicznej, wymagających specjalistycznego leczenia. Uzależnieniu towarzyszą zaburzenia psychiczne: stany lękowe, depresyjne, psychozy i urojenia. Często pojawiają się też objawy fizyczne, takie jak zaburzenia rytmu serca, podwyższenie ciśnienia krwi, niewydolność wątroby i nerek.

Proces leczenia od dopalaczy

Dopalacze to ogólna nazwa dla szerokiej grupy substancji chemicznych, które mogą wywierać działanie pobudzające, relaksujące lub halucynogenne. Cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród młodzieży i funkcjonują na rynku pod postacią suszu, kadzidełek, nawozów roślinnych, pigułek czy amuletów. Często niestety nie wiadomo, jaki dokładnie jest skład danego specyfiku, co znacznie utrudnia leczenie zarówno w sensie medycznym, jak i psychologicznym.

Ponieważ dopalacze naśladują działanie tzw. tradycyjnych narkotyków, można się od nich szybko uzależnić, również po pierwszym użyciu. Proces leczenia uzależnienia od dopalaczy obejmuje nie tylko zaprzestanie przyjmowania danego środka, ale też edukację dotyczącą mechanizmów wpływu na organizm, sposoby radzenia sobie z głodem narkotycznym, pracę nad emocjami, lękami i strukturą osobowości. Pod wpływem terapii zwiększa się świadomość, kształtowane są kompetencje i zdolność do samoobserwacji.

Praca indywidualna i w grupie

Terapia uzależnienia od dopalaczy łączy elementy pracy indywidualnej ze spotkaniami w większym gronie osób mających ten sam problem. Dzięki temu pacjent może nie tylko zgłębiać swoje osobiste problemy, ale też otrzymać wsparcie od rówieśników oraz informację zwrotną na temat swojego zachowania. Terapia obejmuje też naukę prawidłowej komunikacji, wyrażania swoich potrzeb oraz zaspokajania ich w akceptowalny sposób, bez sięgania po używki.

Leczeniu odwykowemu towarzyszą również zajęcia rekreacyjne, pozwalające obniżyć poziom odczuwanego stresu oraz uzyskać stan relaksu. Pacjenci nabywają umiejętność satysfakcjonującego organizowania i spędzania wolnego czasu, co daje im poczucie kontrolowania otaczającej rzeczywistości.

Ponieważ uzależnienie od dopalaczy dotyczy zazwyczaj młodzieży I młodych osób dorosłych, ważne jest szybki podjęcie interwencji, aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia układu nerwowego. Wszystkie osoby borykające się z nałogiem zapraszamy do podjęcia terapii w naszym ośrodku w Bieszczadach.

Jeśli dotyka Państwa problem uzależnienia, zapraszamy do naszego ośrodka terapeutycznego – prowadzimy leczenie stacjonarne i ambulatoryjne.