TerapiaBieszczady

Terapia uzależnienia od leków

Farmaceutyki to środki o określonej zawartości substancji czynnych, których zadaniem jest oddziaływanie w określony sposób na organizm człowieka. Ich definicja obejmuje bardzo szeroki zakres preparatów. Uzależnienie od leków czyni z nich jednak narzędzie, które może stać się niebezpieczne. W naszym ośrodku świadczymy pomoc osobom dotkniętym tym nałogiem.

Uzależnienie od leków — czym jest i jakie są jego przyczyny?

U podstawy problemu leży utrata kontroli nad przyjmowaniem substancji leczniczych. Osoba dotknięta uzależnieniem przyjmuje je ze względu na stan, które może dzięki nim wywołać mimo zakończenia leczenia lub całkowitego braku chorób i wskazań. Ten proces może mieć swój początek podczas leczenia faktycznego rozstroju zdrowia — na przykład, jeśli osoba dozna kontuzji i przyjmuje środki przeciwbólowe. Kiedy następuje powrót do sprawności, chęć, a czasem wręcz potrzeba dalszego przyjmowania leków, pozostaje.

Proces leczenia uzależnienia

Proces terapii w naszym ośrodku opiera się na szerokim podejściu. Skupiamy się na diagnozie, która ma za zadanie pozwolić nam zrozumieć głębokości problemu i określić adekwatny sposób leczenia. Następnie wdrażamy indywidualnie dopasowany plan terapii, który może obejmować zarówno wsparcie psychologiczne, jak i farmakologiczne. Rozumienie przyczyn nałogu jest kluczowe w procesie powrotu do zdrowia.

Leczenie uzależnienia od leków a terapia

Jednym z aspektów, jeśli chodzi leczenie uzależnienia od leków, jest terapia behawioralna. Ma ona za zadanie pomóc pacjentom zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw ich nałogu i nauczyć ich strategii radzenia sobie z pokusą ponownego sięgnięcia po farmaceutyki. Wsparcie grupowe również odgrywa znaczącą rolę, oferując pacjentom możliwość dzielenia się doświadczeniami i wzajemnego wsparcia w walce z nałogiem.

Terapia uzależnienia od leków wymaga indywidualnego podejścia, uwzględniającego specyfikę problemu każdego pacjenta. W naszym ośrodku stawiamy na kompleksową opiekę, mając na uwadze nie tylko aspekty medyczne, ale także emocjonalne i społeczne.