TerapiaBieszczady

Terapia uzależnienia od leków

Farmaceutyki to środki o określonej zawartości substancji czynnych, których zadaniem jest oddziaływanie w określony sposób na organizm człowieka. Ich definicja obejmuje bardzo szeroki zakres preparatów służących do łagodzenia objawów chorób lub leczenia ich przyczyn, co ma na celu poprawę zdrowia i kondycji organizmu. Uzależnienie od leków czyni z nich jednak niebezpieczne i szkodliwe narzędzie. W naszym ośrodku świadczymy pomoc osobom dotkniętym tym nałogiem.

Uzależnienie od leków — czym jest i jakie są jego przyczyny?

U podstawy problemu leży utrata kontroli nad przyjmowaniem substancji leczniczych. Osoba dotknięta uzależnieniem przyjmuje je ze względu na stan, które może dzięki nim wywołać mimo zakończenia leczenia lub całkowitego braku chorób i wskazań. Ten proces może mieć swój początek podczas leczenia faktycznego rozstroju zdrowia — na przykład, jeśli osoba dozna kontuzji i przyjmuje środki przeciwbólowe. Kiedy następuje powrót do sprawności i znika ból powodowany urazem, chęć, a czasem wręcz potrzeba dalszego przyjmowania leków pozostaje.

Leczenie uzależnienia od leków — jak przebiega?

Osoba dotknięta problemem zmaga się z szeregiem objawów, takich jak lęk, drażliwość, bezsenność, pogorszenie samopoczucia, zaburzenia apetytu czy drgawki. Często może mieć także skłonności do magazynowania i zdobywania środków medycznych — na przykład okłamując lekarzy co do objawów, aby dostać receptę. Zauważenie własnego problemu z uzależnieniem od leków jest niezbędnym krokiem do rozpoczęcia leczenia w ośrodku. W wypadku niektórych substancji przed rozpoczęciem terapii niezbędna jest detoksykacja pacjenta w szpitalu.

Proces powrotu do normalnego funkcjonowania zwykle jest bardzo długi — może trwać kilka miesięcy. Często wybieraną formą uzyskania pomocy jest ośrodek leczenia uzależnienia od leków — pobyt w placówce pomaga wyeliminować z otoczenia czynniki behawioralne mogące kojarzyć się z nałogiem. Terapia jest działaniem dwutorowym – pacjent przyjmuje inne, zalecane przez lekarza prowadzącego środki i eliminując substancje powodujące uzależnienie. Jej szczegółowy tok jest ustalany indywidualnie przez specjalistę.