TerapiaBieszczady

Leczenie uzależnienia od narkotyków

Położenie w samym sercu Bieszczad daje możliwość zachowania pełnej dyskrecji oraz anonimowości osób podejmujących terapię w naszej placówce. Prowadzony przez nas ośrodek leczenia uzależnienia od narkotyków organizuje detoks (całkowita abstynencja w trakcie pobytu w placówce), a także terapię odwykową dla osób zmagających się z problemami związanymi z nałogiem od substancji psychoaktywnych zagrażającym ich życiu oraz zdrowiu. W ramach leczenia wykorzystujemy środki i metody wywodzące się z różnych dziedzin psychologii, wybierając najbardziej odpowiednią dla danego przypadku.

Leczenie uzależnienia od narkotyków

Pacjentom zmagającym się z uzależnieniem od narkotyków świadczymy pomoc w ramach stacjonarnego pobytu na turnusie sześciotygodniowym i ośmiotygodniowym jeśli Pacjent nie przebył detoksu jak i odbywania zajęć indywidualnych oraz grupowych (konsultacje terapeutyczne oraz psychologiczne) na podstawie wcześniej przygotowanego programu dostosowanego do danego pacjenta. Gwarantujemy zakwaterowanie w pokojach 1-, 2- lub 3-osobowych oraz pełne wyżywienie w ramach domowych posiłków w ośrodku.

Nasz bieszczadzki ośrodek dla narkomanów świadczy wsparcie nie tylko w trakcie pobytu, ale również po zakończeniu turnusu, by podtrzymać pacjentów w życiu w trzeźwości. Ten proces odbywa się za pomocą warsztatów oraz sesji terapeutycznych indywidualnych i grupowych skierowanych także do członków rodzin i innych osób współuzależnionych. W ramach dalszego leczenia zatrudnieni w ośrodku psychologowie i terapeuci ukazują mechanizmy działania choroby i wskazują narzędzia pomagające wytrwać w trzeźwości każdego kolejnego dnia.