TerapiaBieszczady

Współuzależnienia

Oferta domu terapeutycznego Łukawica 17

TERAPIABIESZCZADY oferuje pobyty  dla osób współuzależnionych, które chciałyby poznać mechanizmy uzależnienia oraz  nabyć umiejętności funkcjonowania w trudnych związkach. Wiemy, że wsparcie bliskich w procesie trzeźwienia jest ogromnie ważne, dlatego też pomagamy umiejętnie stawiać granice, dbać o Siebie i Rodzinę (dzieci), zrozumieć funkcjonowanie osoby uzależnionej.

Współuzależnienie to poważny problem dla osób, które żyją z partnerami uzależnionymi od alkoholu, seksu, gier komputerowych, czy pracy. Najczęściej stwierdzane jest współuzależnienie od alkoholu, ale termin ten ma znacznie szerszą definicję. Przyczyny współuzależnienia są różne, ale zdecydowanie najczęściej dotyczy ono osób, które miały trudne dzieciństwo. W dorosłym życiu powielają znane z dziecięcych lat schematy rodzinne.

 Osoba współuzależniona, choć nie konsumuje nadmiernych ilości trunków, jest podporządkowana wpływowi napojów alkoholowych na zachowanie partnera. Dotyczy to przyzwyczajenia się do specyficznego postępowania, schematu dnia, który jest determinowany alkoholem, a także humorom i sposobem bycia osoby uzależnionej.

Współuzależnienia

W trakcie nałogu, uzależniony wyrabia sobie pewien powtarzający się i charakterystyczny tryb funkcjonowania każdego dnia. Przyzwyczaja się do niego on i jego współuzależniona rodzina. Etapy ciągów alkoholowych są przeplatane chwilami remisji i powrotami do normalnego życia. To istna huśtawka zmiennych nastrojów, która powoduje u osób żyjących w otoczeniu uzależnionego niepewność, obniżenie poczucie własnej wartości i brak perspektyw. Życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudne dla partnera i rodziców, a zwłaszcza dla dzieci, które dysfunkcyjny dom uznają na „normalny”. Wszystkie aspekty ukierunkowane na maskowanie i dopasowywanie się do nowej sytuacji podejmowane przez członków rodziny, które pozwalają nałogowi trwać.

10 cech współuzależnienia

  1. Współuzależnienie jest stymulowane przez jeden lub więcej nałogów.
  2. Osoba współuzależniona jest ograniczona i dręczona natrętnymi nawykami z pierwotnej, dysfunkcyjnej rodziny.
  3. Samoocena osoby współuzależnionej jest bardzo niska.
  4. Osoba współuzależniona jest pewna, że jej szczęście zależy od innych.
  5. Osoba współuzależniona czuje się przesadnie odpowiedzialna za innych.
  6. Związek osoby współuzależnionej z partnerem lub inną bliską osobą jest skażony niszczącym brakiem równowagi, między zależnością a niezależnością.
  7. Osoba współuzależniona jest mistrzem zaprzeczana i wyparcia.
  8. Osoba współuzależniona martwi się o rzeczy, których nie jest w stanie zmienić, choć często próbuje to uczynić.
  9. Życie osoby współuzależnionej jest naznaczone skrajnościami.
  10. Osoba współuzależniona ciągle szuka “czegoś”, co wypełni wewnętrzną pustkę, gdyż żyje z przeświadczeniem, że czegoś jej brakuje.
Osoba uzależniona - pomoc