TERAPIABIESZCZADY oferuje POMOC ONLINE realizowaną przy pomocy łącz internetowych z wykorzystaniem przesyłu wizji i fonii.

Projekt WSPARCIE ONLINE kierowany jest do odbiorców:
1) którzy ukończyli terapię zamkniętą i chcą dalej kontynuować leczenie
2) którzy z jakichś względów nie mogą uczestniczyć w terapii zamkniętej, a chcą poznać chorobę i zapoczątkować proces wychodzenia z uzależnienia.

Uczestnik programu”Trzeźwy Miesiąc” jest w ciągu doby sprawdzany na obecność alkoholu i uczestniczy w sesjach terapeutycznych prowadzonych i moderowanych przez terapeutę prowadzącego. Po miesiącu pacjent sam decyduje jaka forma pomocy jest mu dalej potrzebna.

Celem programu „Trzeźwy Miesiąc” jest zdopingowanie do walki o kolejny trzeźwy dzień, i uświadomienie że terapia to nic innego jak praca nad sobą.
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie.

Warunki uczestnictwa oraz instrukcja obsługi nawiązywania połączenia online