TerapiaBieszczady

Porady dla członków rodziny alkoholowej

1. Nie musisz dłużej uciekać od choroby. Zacznij zdobywać wiedzę na temat uzależnienia.

2. Nie musisz dłużej obwiniać alkoholika za swoje życie. Zacznij koncentrować się na własnych działaniach, to dzięki nim możesz się podnieść albo załamać.

3. Nie musisz dłużej kontrolować picia alkoholika. Dowiedz się o dobry program leczniczy i zacznij namawiać go do leczenia.

4. Nie musisz dłużej przychodzić z „pomocą” alkoholikowi. Zacznij pozwalać mu na cierpienie i ponoszenie odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z jego picia.

5. Nie musisz dłużej krążyć wokół powodów picia. Skieruj uwagę na siebie, staraj się wracać do wzorów normalnego życia.

6. Nie musisz dłużej grozić. Zacznij mówić to, co myślisz i robić to, co mówisz.

7. Nie musisz dłużej przyjmować ani wyłudzać obietnic. Odrzucaj je i nie opieraj na nich swoich planów życiowych.

8. Nie musisz dłużej ukrywać faktu, że szukasz pomocy. Zacznij otwarcie mówić o tym alkoholikowi.

9. Nie musisz dłużej narzekać, oburzać się, gderać, wygłaszać kazań ani się przymilać. Zacznij rzeczowo informować alkoholika o jego niewłaściwym postępowaniu. Potraktuj go jak osobę dorosłą.

10. Nie musisz dłużej pozwalać alkoholikowi na atakowanie ciebie i twoich dzieci. Zacznij ochraniać siebie, poszukaj sojuszników, odrzuć tajemnicę.

11. Nie musisz być marionetką. Zacznij istnieć osobowo.