TerapiaBieszczady

Zespół

Nasz zespół to pełni zapału, otwarci i kompetentni ludzie, którzy realizują program terapeutyczny w sposób kreatywny, traktując go jako misję TERAPIBIESZCZADY.

Chcesz poznać Samego Siebie i zmierzyć się ze Swoimi problemami? Specjaliści z naszego Zespołu zapewnią Ci wsparcie i skuteczną pomoc.
Skorzystaj z ich wiedzy i umów się na indywidualne spotkanie online.

Marek - zespół terapii bieszczady

Marek

Trener

Absolwent SWPS kierunek Socjologia. Trener umiejętności społecznych. Specjalizuje się w tematach związanych z komunikacją, budowaniem poczucia własnej wartości, rozwijaniem w sobie pasji.

Paweł

Instruktor terapii uzaleznien alkoholowych, narkotykowych i
behawioralnych. Obecnie student na kierunku Psychologia. Swoja wiedze opiera na nauce i wlasnych doswiadczeniach osoby uzależnionej od alkoholu i narkotyków.

Karina

Karina

Absolwentka Uniwersytetu
Rzeszowskiego o specjalizacji Pedagogika resocjalizacyjna oraz WSPIA o
specjalizacji Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja . Aktualnie
studentka Psychotraumatologii.

Pracuje z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ich rodzinami.

Agnieszka

Agnieszka

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Zajmuję się pomocą ludziom uzależnionym od około dekady. Moimi atutami w pracy terapeutycznej są empatia i zrozumienie. Wiem, że przede wszystkim pracuję z ludźmi, którzy cierpią. Moim celem jest ich wspieranie w procesie dążenia do zmian.

Marta

Jestem terapeutką uzależnień, magistrem pedagogiki (specjalność: trening rozwoju jednostki i grupy), udzielam pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzależnionym, w kryzysach, po traumatycznych doświadczeniach.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Uzależnień Care Brok w 2013 r. z ramienia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych na Oddziale Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Poznaniu oraz Gnieźnie, a także superwizje kliniczne w Poznaniu.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze uzależnień zdobywałam zarówno w kraju jak też zagranicą (USA, Tajlandia) w placówkach stacjonarnych całodobowych, jak też w poradniach leczenia uzależnień w systemie ambulatoryjnym prowadząc grupy oraz indywidualny proces terapeutyczny. W swojej pracy zawodowej szczególnie czerpię z doświadczeń zdobytych podczas kilkumiesięcznego stażu w renomowanym ośrodku leczenia uzależnień w USA, realizującego program leczenia uzależnień w podejściu humanistyczno-holistycznym: Comprehensive Addiction Treatment Center Caron PA („Chit-Chat” opisany w książce pt. ”Rehab”). Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, permanentnie podnosząc swoje kwalifikacje, poddając pracę superwizji.

W pracy zawodowej kieruję się przesłaniem, że każdy człowiek poszukujący pomocy ma prawo do szacunku, akceptacji, nadziei oraz godnego życia w trzeźwości.