TerapiaBieszczady

Oferta

Chcąc sprostać  niełatwym wyzwaniom jakie niesie ze sobą funkcjonowanie w trudnym okresie pandemii, TERAPIABIESZCZADY  rozpoczyna działalność na nowych warunkach.  Każdy przyjeżdżający do nas Pacjent poddany jest testowi na obecność wirusa  Covid.  Jeśli jest on negatywny Pacjent rozpoczyna pracę terapeutyczną w Hoczwi lub w Domu terapeutycznym w Łukawicy zachowując szczególny reżim sanitarny.

Dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, dopalaczy, leków, środków psychoaktywnych, proponujemy czterotygodniową terapię z zakwaterowaniem, realizowaną przez 150 godzin zajęć terapeutycznych.

Wiedza i praktyka terapeutów pozwoliły na opracowanie kompleksowego oraz konsekwentnie realizowanego programu leczenia uzależnień.  Wiemy jak ważne jest odcięcie się od rzeczywistości w której choroba dyktuje warunki,  a miejsce które posiadamy, piękno okolicy i Bieszczadów  zapewnia to doskonale.

Zapraszamy do kontaktu.

POBYT  W OŚRODKU ZAWIERA:

– indywidualne konsultacje terapeutyczne i psychologiczne
– terapię grupową (max. 9 osobowej grupie)
– konsultację medyczną z lekarzem psychiatrą (jeśli taka jest wskazana)
– opiekę lekarską w trakcie pobytu na terapii
– zwolnienia lekarskie
– zakwaterowanie w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych
–  domowe wyżywienie
– całkowitą dyskrecję
– spotkania rodziny pacjenta z terapeutami w obecnej sytuacji – online
– ewentualny transport z Rzeszowa oraz z Portu Lotniczego Jasionka

TerapiaBieszczady - sypialnia 1

Jadąc do nas zabierz ze sobą:

– aktualne badania lekarskie (jeśli posiadasz)

– dokument potwierdzający tożsamość

– ubrania dostosowane do pory roku

– środki higieny osobistej

Po wyjściu z Ośrodka:

Po zakończeniu terapii podstawowej konieczne jest kontynuowanie pracy w procesie terapii pogłębionej.

Naszym Pacjentom proponujemy kilka rozwiązań w celu kontynuowania programu zdrowienia ściśle związanego z duchem i ideą terapiabieszczady.pl

 • Indywidualne sesje terapeutyczne z naszymi terapeutami (również online przez Skype).
 • Sesje terapeutyczne dla bliskich (współuzależnionych) w systemie online.
 • Warsztaty dla Rodzin i bliskich Pacjentów
 • Warsztaty dla Uzależnionych, którzy ukończyli terapię
 • Dwutygodniowe pobyty terapeutyczne dla Współuzależnionych i E-uzaleznionych

OFERTA DOMU TERAPEUTYCZNEGO ŁUKAWICA 17

TERAPIABIESZCZADY oferuje pobyty  dla osób współuzależnionych, które chciałyby poznać mechanizmy uzależnienia oraz  nabyć umiejętności funkcjonowania w trudnych związkach. Wiemy, że wsparcie bliskich w procesie trzeźwienia jest ogromnie ważne, dlatego też pomagamy umiejętnie stawiać granice, dbać o Siebie i Rodzinę (dzieci), zrozumieć funkcjonowanie osoby uzależnionej.

Współuzależnienie to poważny problem dla osób, które żyją z partnerami uzależnionymi od alkoholu, seksu, gier komputerowych, czy pracy. Najczęściej stwierdzane jest współuzależnienie od alkoholu, ale termin ten ma znacznie szerszą definicję. Przyczyny współuzależnienia są różne, ale zdecydowanie najczęściej dotyczy ono osób, które miały trudne dzieciństwo. W dorosłym życiu powielają znane z dziecięcych lat schematy rodzinne.

 Osoba współuzależniona, choć nie konsumuje nadmiernych ilości trunków, jest podporządkowana wpływowi napojów alkoholowych na zachowanie partnera. Dotyczy to przyzwyczajenia się do specyficznego postępowania, schematu dnia, który jest determinowany alkoholem, a także humorom i sposobem bycia osoby uzależnionej.

Współuzależnienia

W trakcie nałogu, uzależniony wyrabia sobie pewien powtarzający się i charakterystyczny tryb funkcjonowania każdego dnia. Przyzwyczaja się do niego on i jego współuzależniona rodzina. Etapy ciągów alkoholowych są przeplatane chwilami remisji i powrotami do normalnego życia. To istna huśtawka zmiennych nastrojów, która powoduje u osób żyjących w otoczeniu uzależnionego niepewność, obniżenie poczucie własnej wartości i brak perspektyw. Życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudne dla partnera i rodziców, a zwłaszcza dla dzieci, które dysfunkcyjny dom uznają na „normalny”. Wszystkie aspekty ukierunkowane na maskowanie i dopasowywanie się do nowej sytuacji podejmowane przez członków rodziny, które pozwalają nałogowi trwać.

10 cech współuzależnienia

 1. Współuzależnienie jest stymulowane przez jeden lub więcej nałogów.
 2. Osoba współuzależniona jest ograniczona i dręczona natrętnymi nawykami z pierwotnej, dysfunkcyjnej rodziny.
 3. Samoocena osoby współuzależnionej jest bardzo niska.
 4. Osoba współuzależniona jest pewna, że jej szczęście zależy od innych.
 5. Osoba współuzależniona czuje się przesadnie odpowiedzialna za innych.
 6. Związek osoby współuzależnionej z partnerem lub inną bliską osobą jest skażony niszczącym brakiem równowagi, między zależnością a niezależnością.
 7. Osoba współuzależniona jest mistrzem zaprzeczana i wyparcia.
 8. Osoba współuzależniona martwi się o rzeczy, których nie jest w stanie zmienić, choć często próbuje to uczynić.
 9. Życie osoby współuzależnionej jest naznaczone skrajnościami.
 10. Osoba współuzależniona ciągle szuka “czegoś”, co wypełni wewnętrzną pustkę, gdyż żyje z przeświadczeniem, że czegoś jej brakuje.
Osoba uzależniona - pomoc

Jeśli masz problem z dzieckiem i nie wiesz jak możesz pomóc Jemu i Sobie

Dom terapeutyczny w Łukawicy zaprasza do pracy Rodziców i młodzież (do 18 roku życia) . Oferujemy 10-cio dniowe pobyty Rodzica i małoletniej osoby uzależnionej, którzy wspólnie pogłębiać będą tematy związane z uzależnieniem, komunikacją i sposobami radzenia sobie  w trudnym okresie.

Młodzi ludzie borykający się ze swoim uzależnieniem  wypierają problem popadają w konflikt z prawem, Rodzicami i całym światem, szukają drastycznych rozwiązań w internecie i w grupie rówieśniczej, która funkcjonuje podobnie jak i Oni.

Źródłem takiego funkcjonowania jest brak komunikacji Rodzic -Dziecko, trudny wiek dojrzewania, wrażliwość, niskie poczucie własnej wartości, depresja, brak zrozumienia w środowisku itp.

Wiedząc jak ważne  są to zagadnienia zapraszamy do wspólnej pracy terapeutycznej pod okiem specjalistów terapeutów i psychologów  

e-uzależnienie w ośrodku terapiii

E-uzależnienia

Oprócz wielu zalet, jakie niesie ze sobą używanie Internetu, istnieje też jego ogromna wada – ryzyko uzależnienia się. Szczególnie problem ten dotyczy dzieci i młodzieży. Z racji swojej niedojrzałości młodzi ludzie uzależniają  dużo szybciej niż dorośli. Różnorodność aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne, sprawia, że poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia.


Objawy uzależnienia od Internetu:

O początku problemu mówić można kiedy w Internecie spędza się coraz więcej czasu i jest on używany w celu osiągnięcia satysfakcji, odreagowania czy ucieczki od codzienności. Wiąże się to zwykle z zaniedbaniem kontaktów społecznych w realnym świecie. Obserwuje się równocześnie:

 • próby kontroli i/lub ograniczania czasu spędzonego w Internecie;
 • tolerancję uzależnieniową – rosnącą potrzeba wydłużania czasu spędzonego w Internecie by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji;
 • zespół abstynencyjny i zaburzenia nastroju – doświadczanie niepokoju, bezsenności, rozdrażnienia, zmian nastroju lub depresji gdy niemożliwe jest korzystanie z Internetu zgodnie z wcześniejszym planem lub gdy korzystanie to zostanie niespodziewanie przerwane;
 • kłamstwa na temat czasu spędzonego w Internecie, usprawiedliwianie nadmiernego korzystania;
 • korzystanie z Internetu mimo świadomości negatywnych skutków, jakie się z tym wiążą;

Skutki nadużywania Internetu:

 • Odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego;
 • Zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych;
 • Zwiększająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w realnym świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi związanych;
 • Zmiana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów);
 • Uzależnienie od gier komputerowych (częściej dotyczy dzieci) oraz od Internetu (częściej dotyczy młodzieży);
 • Dotyczące zdrowia: brak troski o zdrowie (zarywanie nocy, zaniedbywanie posiłków) i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, podrażnienia skóry (spowodowane kontaktem z duża ilością cząsteczek kurzu dodatnio zjonizowanych przez kineskop monitora), nadpobudliwość, bezsenność, agresja.