TerapiaBieszczady

Pomoc dla osób współuzależnionych

Picie alkoholu czy zażywanie substancji psychoaktywnych nie jest wyłącznie problemem jednostki, która to robi. Emocjonalne konsekwencje nałogu dotykają wszystkich członków rodziny i najbliższego otoczenia. W naszym ośrodku terapeutycznym w Bieszczadach oferujemy profesjonalną pomoc dla osób współuzależnionych.

Współuzależnienie stanowi rodzaj uwikłania w nałóg innego, zazwyczaj bliskiego człowieka – współmałżonka, partnera, dziecka. Powoduje ono liczne zniekształcenia myślenia, emocji i zachowania, które w przekonaniu osoby współuzależnionej mają pomagać w rozwiązaniu problemu. Paradoksalnie, problem ten pogłębiają i stwarzają dogodne warunki dla kontynuowania nałogu.

Na czym polega omawiane zjawisko?

Współuzależnienie nie oznacza więc wspólnego przyjmowania substancji czy podejmowania czynności nawykowych, lecz nadmierne, nieadaptacyjne zaangażowanie w nałóg innego człowieka. Charakterystycznymi cechami tego procesu jest przejmowanie na siebie nadmiernej odpowiedzialności, usprawiedliwianie zachowań, tworzenie fikcji, uzależnianie swojego samopoczucia od aktualnego stanu drugiej osoby.

Niejednokrotnie całe życie osoby współuzależnionej zostaje podporządkowane nałogowi współmałżonka czy partnera.

Jak pomagamy?

Pomoc terapeutyczna obejmuje edukację na temat mechanizmów nałogu, budowanie świadomości w zakresie zniekształceń własnych myśli, emocji i zachowań, wspieranie w odzyskiwaniu autonomii.

Osoba współuzależniona dostrzega, że jej działania nie przynoszą zamierzonego skutku i uczy się koncentrować na własnych problemach, dążeniach i wartościach. Zdobywa przekonanie, że może kierować swoim życiem w sposób niezależny i czerpać satysfakcję z innych relacji społecznych, pracy zawodowej czy realizacji swoich planów.

Serdecznie zapraszamy osoby, które chciałyby uzyskać pomoc w omówionym zakresie. Nałóg zazwyczaj oznacza destrukcję całego systemu rodzinnego, dlatego warto zadbać o swój dobrostan psychiczny i odzyskać poczucie kontroli nad własnym życiem. Na to nie jest nigdy za późno.